<“Emy Riba” Russian Velvet Grey >

<“Aishwarya” Crush Gray Color >

<“Sanaa” Jenith3 SkyGray Color >

<“Lata Rana” Jenith3 Blue Color >

<“Farah” Jenith3 SkyGray Color >

<“Ankita” Crush Brown Color >

<“Ankita” Jenith3 Green Color >

<“Sajida” Jenith3 SkyGray Color >

<“Ayushi’s” – Jenith3 Blue Color >